Rodzina ma tę moc!

Pod takim tytułem już w lipcu 2021 rozpocznie się w Różańsku (gm. Dębno, pow. myśliborski) kolejny projekt realizowany przez naszą fundację. Celem przedsięwzięcia, które potrwa do grudnia 2022 r. jest wszechstronne wsparcie tutejszych rodzin oraz włączenie ich do wspólnych działań na rzecz dobra wspólnego.

Projekt skupiał się będzie na czterech zasadniczych filarach:

WSPARCIE (pomoc w rozwiązywaniu doraźnych, jak i nawarstwiających się problemów wychowawczych, szkolnych, psychologicznych), w tym m.in.:
• zajęcia warsztatowe dla rodziców i opiekunów (np. jak się komunikować z dorastającym dzieckiem),
• cykl inspirujących warsztatów dla kobiet poświęconych motywacji, budowaniu poczucia własnej wartości, radzenia sobie z problemami dnia codziennego czy też stresem,
• zajęcia wyrównawcze i wsparcie psychologiczne dla dzieci po okresie pandemii.

ANGAŻOWANIE (inspirowanie rodzin do działania, podejmowania inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności i dobra wspólnego, dbania o wspólną przestrzeń), w tym:
• warsztaty zachęcające do działań społecznych,
• dofinansowanie co najmniej 20 oddolnych inicjatyw zgłoszonych przez mieszkańców (20 inicjatyw x 800 zł),
• stworzenie “Archiwum Społecznego” rodzin Różańska, w tym m.in.: nagranie wywiadów z seniorami, opracowanie drugiej edycji książki o Różańsku (druk w nakładzie 200 egz.), opracowanie i wydruk tablic edukacyjnych o Różańsku, gromadzenie starych zdjęć, dokumentów, archiwaliów itp.,
• “Rodzinny Pchli Targ w Różańsku”, czyli wiejski bazarek będący okazją do wymiany/sprzedaży nieużywanych rzeczy (3 edycje),
• konkurs plastyczny promujący wartość rodziny oraz wydanie kalendarza na 2022 r. na bazie najlepszych prac (druk w nakładzie 300 egzemplarzy),
• akcja społeczna rodzinnego sadzenia róż i porządkowania wspólnej przestrzeni (rozdanych zostanie co najmniej 400 sadzonek),
• wspólne opracowanie planu rozwoju sołectwa pt. “Różańsko dla Rodziny”.

INTEGRACJA (zacieśnianie więzi rodzinnych, zmniejszanie dystansu międzypokoleniowego, tworzenie atrakcyjnej oferty na rzecz wspólnego spędzania czasu w rodzinie w sposób twórczy i rozwojowy), w tym:
• rodzinna gra terenowa na orientację,
• rodzinny spływ kajakowy rzeką Myślą,
• rodzinna wycieczka edukacyjna do lokalnych miejsc pamięci historycznej (Cedynia, Siekierki, Gozdowice, Chojna itp.),
• dwa wieczory filmowe pod chmurką,
• kurs ziołolecznictwa i kosmetyki naturalnej,
• warsztaty rękodzielnicze (biżuteria na krośnie, bibułkarstwo, kreatywne rękodzieło, scrapbooking i cardmaking),
• międzypokoleniowy turniej wędkarski,
• “Poradnik dobrej zabawy w rodzinie” (pamiątkowa publikacja opisująca efekty projektu)

WZMOCNIENIE (wzmocnienie liderów i społeczników wiejskich w zakresie skuteczniejszego działania na rzecz lokalnej społeczności z akcentem na rozwiązywanie problemów rodzin oraz efektywnego angażowania mieszkańców), w tym:
• “Akademia Liderów i Społeczników” – warsztaty tworzenia projektów krok po kroku, warsztaty kreatywności / generowania pomysłów na działania lokalne, warsztaty twórczego rozwiązywania problemów i zarządzania konfliktami, warsztaty efektywnej komunikacji.

Z oferty projektu skorzysta co najmniej 150 osób „od juniora do seniora”!

Wierzymy, że projekt przyczyni się do zacieśniania więzi rodzinnych oraz pogłębiania świadomości na temat wartości i roli rodziny w życiu człowieka a udział w przedsięwzięciu da mieszkańcom możliwość aktywnego działania na rzecz swojej małej ojczyzny, a także łączenia aktywności społecznej ze zdobywaniem praktycznej wiedzy w sferze działań obywatelskich.

Projekt “Rodzina ma tę moc!” dofinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu #NOWEFIO. Jego wartość to niemal 300 tys. złotych.

Skip to content