WSPARCIE

Pomoc w rozwiązywaniu doraźnych, jak i nawarstwiających się problemów wychowawczych, szkolnych, psychologicznych…

ANGAŻOWANIE

Inspirowanie rodzin do działania, podejmowania inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności, dbania o wspólną przestrzeń…

INTEGRACJA

Zacieśnianie więzi rodzinnych, zmniejszanie dystansu międzypokoleniowego, tworzenie atrakcyjnej oferty na rzecz wspólnego spędzania czasu w rodzinie w sposób twórczy i rozwojowy…

WZMOCNIENIE

…liderów i społeczników wiejskich w zakresie skuteczniejszego działania na rzecz lokalnej społeczności z akcentem na rozwiązywanie problemów rodzin i tworzenie dobrego środowiska do życia, w tym efektywnego angażowania mieszkańców…

badania-ankietowe-obliczenia

O projekcie

Głównym celem projektu „Rodzina ma tę moc!” jest wsparcie i aktywizacja społeczna co najmniej 40 rodzin ze wsi Różańsko (gm. Dębno, woj. zachodniopomorskie) od lipca 2021 r. do grudnia 2022 r. poprzez rzeczywiste włączenie ich we wspólne działania projektowe.

Z oferty projektu skorzysta co najmniej 150 osób.

Na projekt „Rodzina ma tę moc!” złoży się bogata oferta działań silnie osadzonych w lokalnych realiach, będących odpowiedzią na zdiagnozowane problemy, wynikiem spotkań i konsultacji z mieszkańcami Różańska oraz osobami działającymi na rzecz społeczności Różańska.

Aktualności

Babeczki i cukiereczki w Różańsku

W dniu 28 listopada 2022 roku Manufaktura słodyczy – „Babeczki & Cukiereczki” ze swoim warsztatem odwiedziła dzieci z klas I-III ...

Od pieluszki do poduszki…

„Od pieluszki do poduszki” to tytuł dzisiejszych międzypokoleniowych warsztatów krawieckich w Różańsku. Była to jedna z ponad 20 rodzinnych inicjatyw ...

Trzeci bazarek

Za nami trzecia edycja wiejskiego bazarku w Różańsku. W sobotę 12 listopada na odwiedzających czekały m.in. wyroby rękodzielnicze, miody, książki, ...
Skip to content