WSPARCIE

Pomoc w rozwiązywaniu doraźnych, jak i nawarstwiających się problemów wychowawczych, szkolnych, psychologicznych…

ANGAŻOWANIE

Inspirowanie rodzin do działania, podejmowania inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności, dbania o wspólną przestrzeń…

INTEGRACJA

Zacieśnianie więzi rodzinnych, zmniejszanie dystansu międzypokoleniowego, tworzenie atrakcyjnej oferty na rzecz wspólnego spędzania czasu w rodzinie w sposób twórczy i rozwojowy…

WZMOCNIENIE

…liderów i społeczników wiejskich w zakresie skuteczniejszego działania na rzecz lokalnej społeczności z akcentem na rozwiązywanie problemów rodzin i tworzenie dobrego środowiska do życia, w tym efektywnego angażowania mieszkańców…

badania-ankietowe-obliczenia

O projekcie

Głównym celem projektu „Rodzina ma tę moc!” jest wsparcie i aktywizacja społeczna co najmniej 40 rodzin ze wsi Różańsko (gm. Dębno, woj. zachodniopomorskie) od lipca 2021 r. do grudnia 2022 r. poprzez rzeczywiste włączenie ich we wspólne działania projektowe.

Z oferty projektu skorzysta co najmniej 150 osób.

Na projekt „Rodzina ma tę moc!” złoży się bogata oferta działań silnie osadzonych w lokalnych realiach, będących odpowiedzią na zdiagnozowane problemy, wynikiem spotkań i konsultacji z mieszkańcami Różańska oraz osobami działającymi na rzecz społeczności Różańska.

Aktualności

Wakacje z ziołami w Różańsku

Za nami dwa dni niezwykle ciekawych warsztatów ziołolecznictwa i kosmetyki naturalnej w Różańsku, jakie odbywają się w ramach projektu „Rodzina ...

Wielki Piknik Rodzinny

W miniony weekend współorganizowaliśmy VII Wielki Piknik Rodzinny w Różańsku. Było słonecznie, kolorowo, rodzinnie i bardzo wesoło. We współpracy z ...

Warsztaty bibułkarskie w Różańsku

Przeglądając informacje na temat wytwarzania kwiatów z bibuły w Internecie, natkniemy się na wiele artykułów, w których przeczytamy, że jest ...
Skip to content