Dziecięca Akademia

„Rodzina ma tę moc” to projekt realizowany w Różańsku do grudnia 2022 r. Oferuje on wszechstronne wsparcie dla naszych rodzin zarówno w formie różnorodnych zajęć, jak i aktywności integracyjnych.

Wsparciem dla rodzin jest również wsparcie dla samych DZIECI, zwłaszcza tych, u których pandemia spowodowała nawarstwienie się problemów szkolnych czy psychologicznych.

W ramach projektu odbywa się DZIECIĘCA AKADEMIA, czyli regularne korepetycje i zajęcia rozwijające z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, geografii oraz matematyki.

Bardzo ważnym uzupełnieniem korepetycji są także cykliczne spotkania z psychologiem, jako odpowiedź na wielomiesięczny okres izolacji i jego negatywnych skutków dla psychiki dzieci.

Dziś odbyły się zajęcia z geografii w terenie. Uczniowie określali wiek drzew, robili pomiary wysokości, a przy okazji zabrali znalezione w lesie śmieci… Gościem zajęć był leśniczy p. Marek Bułgajewski.

Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego zaplanowała aż 160 godzin zajęć, w tym 32 godziny z psychologiem. Połowa zajęć odbyła się w 2021 r. a druga połowa jest w trakcie realizacji.

Skip to content